PD v základní škole

Pro žáky I. a II. stupně, výběr z mnoha zajímavých témat. Možno financovat z "Šablony"

Projektový den s rodilým mluvčím nabízíme na různá témata, pro žáky I. a II. stupně. Obsah a aktivity upravujeme podle třídy a znalostí.

Rozsah projektového dne jsou 4-6 hodin pro max. počet 15 žáků. Téma je vždy odborně-metodicky zpracované, kompletně připravený scénář, včetně pomůcek, aktivit a odměn pro děti.

Projektové dny je možné financovat z projektu " Šablony" .